Prayer Garden
...

 

 

 

Met zijn vlerken beschermt

en onder zijn vleugelen

vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 

----------------------------------------

 

Meer van Beloved Daughter:

 

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

     God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

   Psalms of David

 Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

Gedoopt in de Naam van Jezus

 

 

 

Gedoopt in de Naam van Jezus

Door het geloof ben ik met Christus gekruisigd en Hij leeft in mij. Hij heeft mij liefgehad en zich voor mij overgegeven. (1) Daarom heb ik mij laten dopen, omdat ik weet dat ik door gedoopt te zijn in Christus Jezus, in Zijn dood gedoopt ben. Door de doop ben ik met Hem begraven, opdat, zoals Christus uit de dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, ook ik in een nieuw leven mag wandelen. (2) Daarom beschouw ik mezelf dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, mijn Heer. (3) Ik ben gedoopt in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en geef daarmee te kennen dat ik een discipel van Jezus ben en Hem wil gehoorzamen. (4) Door mijn doop heb ik mij met Christus bekleed (5); Hij heeft mijn zonden gedragen aan het kruis, zodat ik afgestorven aan de zonde, leef voor de gerechtigheid. (6)

 

  1. naar Galaten 2:20
  2. naar Romeinen 6:3,4
  3. Romeinen 6:11
  4. naar Matteüs 28:19
  5. Galaten 3:27
  6. naar 1 Petrus 2:24

DPM

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl