Prayer Garden
...

 

 

 

Met zijn vlerken beschermt

en onder zijn vleugelen

vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 

----------------------------------------

 

Meer van Beloved Daughter:

 

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

     God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

   Psalms of David

 Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

De vreze des Heren…

 

 

 

 

De vreze des Heren…

Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning der volkeren! Wie zou U niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig! (1)

De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. (2) Daarom ken ik U in al mijn wegen en steun niet op eigen inzicht. (3) In de vreze des Heren ligt grote gerustheid (4) Maar vrees voor mensen spant een strik. (5)

Heer, ik vertrouw U en zeg: U bent mijn God! (6) Des Heren vertrouwelijke omgang is voor wie Hem vrezen. (7) Daarom vrees ik U en wijk van het kwaad. (8)

Ik heb geen gebrek, (9) U vermeerdert mijn dagen. (10) U beschermt mij tegen het kwaad. (11) De vreze des Heren is mijn schat! (12)

 

 1. Openbaring 15:3, 4
 2. Spreuken 1:7
 3. Spreuken 3:6
 4. Spreuken 14:26
 5. Spreuken 29:25
 6. Psalm 31:15
 7. Psalm 25:14
 8. Spreuken 3:7
 9. Psalm 34:10
 10. Spreuken 10:27
 11. Spreuken 19:23
 12. Jesaja 33:6

DPM

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl