Prayer Garden
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
...

 

 

 

Met zijn vlerken beschermt

en onder zijn vleugelen

vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 

----------------------------------------

 

Meer van Beloved Daughter:

 

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

     God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

   Psalms of David

 Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

 

 

De duif die rust

 

‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten.’ Johannes 1:32 Johannes de Doper zag de heilige Geest op Jezus neerdalen en blijven rusten als een duif. Waarom zo’n hemelse duif? Omdat de duif al bij Noach van een nieuw leven sprak, vol hoop en beloften (Gen. 6:5-9:17). Noach bouwde een ark. Een veilige plek voor zichzelf en zijn gezin, omdat God Noach zijn genade gunde: hij wilde hem aan de waterramp laten ontkomen. God stond garant voor zijn veiligheid, daar hoefde hij niets voor te doen. Zelfs de deur deed God zelf achter hem dicht. Het water steeg, maar Noach bleef droog. De vloed overdekte de wereld, maar Noach was veilig. Toen alle ellende was uitgeraasd, liet Noach een duif de aarde verkennen. Eerst was het nog te nat en kwam de duif terug. De tweede keer keerde de duif terug met een vers takje: signaal van nieuw leven, hoop, verwachting. Ten slotte kwam de duif niet meer terug. Zijn pootjes hadden rust gevonden onder de regenboog, in de wereld van Gods beloften. Waar het oordeel is weggenomen, vindt de heilige Geest rust. Omdat er in Jezus geen veroordeling meer is, kan de heilige Geest op jou blijven rusten. Zie ik je al wandelen onder de regenboog, met die duif op je schouder? Johannes 1:19-34

 
@Willem de Vink
 
Bron: http://www.willemdevink.nl/
 
Reacties

 

 

Kom nu maar tot rust

 

Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen. Psalm 116:7 Kun je je voorstellen hoe je leeft als God een bedreigende instantie is, die je voortdurend de maat neemt? Als je dan ellende ervaart, zie je dat als een straf. Je vindt nooit rust om te herstellen, nooit vertrouwen om een hoopvolle toekomst voor je te zien. Job leefde een tijdje in dat inktzwarte perspectief. ‘Heel mijn binnenste is in beroering, ik ken geen rust; ik zie slechts dagen van ellende naderen’ (Job 30:27). Job gaf God de schuld van zijn onrust, omdat hij veroordeling vreesde. ‘Wanneer wendt u uw blik eens af, wanneer gunt u mij even rust, zodat ik kan slikken?’ (Job 7:19). En God zou de schuld op zich nemen, zodat Job en iedereen die openbaring krijgt van Jezus alsnog rust kan vinden. Hij heeft Satan het zwijgen opgelegd, zodat die ons niet meer kan misleiden. Het is gedaan met die slavendrijver, gedaan met zijn dwingelandij. Overal op aarde is rust en vrede, vrolijk gejubel weerklinkt (Jes. 14:4, 7). God is voortdurend bezig om ons beeld van Hem bij te stellen. Alleen Jezus kan het enige juiste beeld van de onzichtbare God in je gedachten vormen. En Hij biedt rust aan. ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven’ (Mat. 11:28). In de rust van Jezus is geen spoortje schuld, schaamte en angst voor veroordeling die je nog opschrikt. Er is uitsluitend redding. Daar ligt je kracht. Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht’ (Jes. 30:15). Tip – Ben je onrustig? Zeg tegen je ziel, gevoel, verstand: ‘Kom tot rust bij Jezus.’

 
@Willem de Vink
Bron: http://www.willemdevink.nl/
Reacties
 
 
De Heer is je schild en bevrijder
 
De Heer is je schild en bevrijder
De Redder die niet van je wijkt
Onder zijn vleugels ben je veilig
Zijn wieken beschermen
Zijn trouw is een veilig schild In Gods nabijheid is geen angst meer voor de plaag van de dag Jou zal niets overkomen Open je ogen en zie dat het kwaad vergaat Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont en overnacht in zijn schaduw zegt tegen de Heer: Mijn toevlucht,
mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U Als je mag wonen bij de Hoogste ben je veilig voor het kwaad Engelen zullen je dragen Je zult je niet stoten maar vertrapt de tegenstand Ik bevrijd wie mij liefheeft en bescherm wie mij kent Roep je mij aan, ik geef antwoord In de nood ben ik bij je en bevrijd je van angst Ik zal roem en overvloed geven Ik zal je redding zijn Ik zal je redding zijn
 
gemaakt vanuit Psalm 91
 
@Adrian Roest
Reacties

 

 

 

 

 

God strijdt als jij rust

 

De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.

Exodus 14:14
Als God leidt, komt alles dan goed? Jazeker! Zolang je op Hem vertrouwt.
Hem het werk laat doen. Niet op de omstandigheden afgaat. Of zelf gaat ploeteren. De Israëlieten voelen zich in het nauw gedreven. Vóór hen ligt het water van de Rietzee als een onneembaar obstakel. Achter hen doemt het leger van de farao op als een levensgevaarlijke bedreiging. En dat terwijl God hen zo geweldig zou leiden! Ze beginnen te mopperen. Ze verlangen naar rust. De rust van Egypte, van de slavernij. Schijnrust dus. Schijnveiligheid. Schijnzekerheid. Mozes moet hen geruststellen. Hij wijst hen op de God die er voor hen zal zijn. Nu komt het aan op vertrouwen. Op geloofsrust. ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt’ (Ex. 14:13). Telkens opnieuw is dat de vraag: ga je zelf doen wat God heeft beloofd? Zwoegen voor je rust? Werken voor een beloning? Strijden voor de overwinning? Of geloof je werkelijk in Gods genade, zijn onverdiende gunst? Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht (Ef. 6:10). Lijkt het alsof je tegen obstakels aanloopt? Doemen er schijnbaar bedreigingen op? Laat je niet misleiden, gebruik je geloofsoog. Je bent al overwinnaar. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? (Rom. 8:31-32). Blijf dus in de rust. Wacht op Hem. Hij zal het doen. Tip – Geestelijke strijd is niet meer dan rusten in de Geest:
volharden in Gods genade.
 
@Willem de Vink
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl