Prayer Garden
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
...

 

 

 

Met zijn vlerken beschermt

en onder zijn vleugelen

vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 

----------------------------------------

 

Meer van Beloved Daughter:

 

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

     God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

   Psalms of David

 Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acceptatie
 
Je bent geaccepteerd door GOD!
En daarom mag je zeggen:
 
 
Ik ben Vaders kind
Joh. 1:12
 
Ik ben Vaders vriend
Joh. 15:15
 
Ik ben gerechtvaardigd, vergeven en volledig hersteld in mijn vriendschap met de Vader
Rom. 5:1
 
Ik ben verenigd met de Vader en één in Geest met Hem
1 Kor. 6:17
 
Ik ben gekocht en betaald met door de prijs van het kostbaar bloed van Gods Zoon. Ik hoor bij Hem
1 Kor. 6:19,20
 
Ik ben een lid van het lichaam van Christus
1Kor. 12:27
 
Ik ben heilig
Efeze 1:1
 
 
Ik ben aangenomen als een kind van de Vader
Efeze 1:5
 
Ik heb toegang tot de Vader door Christus
Efeze 2:18
 
Ik ben door Hem bevrijdt en verlost van mijn zonden
Kol. 1:14
 
Ik ben compleet in Christus
Kol. 2:10
 
Ik ben geliefd door Hem en geef Hem al mijn zorgen
1 Petrus 5:7
 
 
Je bent een KONINGSKIND!
 
Bron:DPM
Reacties
 
 
 
Geloof
 
 
Waarom zou ik nog zeggen: Dat kan ik niet!

God zegt: ‘Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.’

(Filippenzen 4:13)

Waarom zou ik nog iets tekort komen, als ik weet,

dat mijn God uit Zijn rijkdom mij alles zal geven, wat ik nodig heb.

(Filippenzen 4:19)

Waarom zou ik bang zijn?

God heeft mij geen geest van lafheid gegeven, maar een geest van kracht,

liefde en bedachtzaamheid.

(2 Timoteüs 1:7)

Waarom zou ik mijn leven laten beheersen door zonde of ziekte?

Ik weet, dat Hij die in mij woont sterker is dan de boze.

(1 Johannes 4:4)

Waarom zou ik een verliezer moeten zijn?

Ik accepteer geen nederlagen, want in Christus ben ik meer dan overwinnaar.

(Romeinen 8:37)

Waarom zou ik denken dat ik dom ben?

God geeft mij wijsheid, als ik Hem daarom vraag.

(Jakobus 1:5)

Waarom zou ik neerslachtig zijn?

Hij zal mijn kwijnende geest veranderen in een lofgewaad.

(Jesaja 61:3)

Waarom zou ik me zorgen maken?

Ik kan al mijn zorgen en problemen aan God geven.

Hij houdt van mij en zorgt voor mij.

(1 Petrus 5:7)

Waarom zou ik mij een juk opleggen?

Christus heeft mij vrijgemaakt, zodat ik mij echt vrij kan voelen.

(Galaten 5:1)

Waarom zou ik mij afgewezen voelen?

Christus heeft mij aangenomen en ik ben voor altijd Zijn kind.

(1 Johannes 1:12)

Waarom zou ik ontevreden en onzeker zijn?

Paulus heeft mij geleerd, dat alle dingen mogelijk zijn door Hem, die mij kracht geeft. (Filippenzen 4:33)

Waarom zou ik mij onwaardig voelen?

God heeft mij uitverkoren om een priester te zijn en lid van Zijn heilig Koninkrijk.

(1 Petrus 2:9)

Waarom zou ik waarmoedig zijn?

Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn. Hij zal mij alle dingen schenken.

(Romeinen 8:31)

Waarom zou ik verward zijn?

God is geen God van wanorde, maar van vrede in mijn ziel.

(1 Korintiërs 21:12)

Waarom zou ik mezelf minderwaardig voelen?

Door Christus ben ik in alles overwinnaar.

Waarom zou ik twijfelen aan de kracht van God?

Hij belooft dat alles wat wij bidden of begeren, wij het in geloof reeds ontvangen hebben. (Markus 11:24)

Waarom zou ik angstig zijn?

De Zoon van God is gekomen om aan alle angsten een einde te maken.

(1 Johannes 3:8)

Waarom zou ik me onbelangrijk voelen?

Hij heeft gezegd: Hij heeft mij uitgekozen.

(Johannes 15:15)

Waarom zou ik denken dat God boos op mij is?

God houdt van mij, zoals ik ben. Ik ben Zijn eigendom. =

Waarom zou ik me laten ontmoedigen door de boze?

God zegt mij dat ik met volharding de wedloop zal lopen, die voor mij ligt,

vertrouwend op Hem.(Hebreeën 12:2)

Auteur: Arie Verkerk

Reacties

 

 

 

 

 

 

Wie ben ik in CHRISTUS

 

Mijn relatie tot God:

Joh: 1:12 Ik ben Gods kind. Joh 15:15 Ik ben een vriend van Christus. Rom 5:1 Ik ben rechtvaardig verklaard. 1Kor 6:17 Ik ben verbonden met de Heer, en één geest met Hem. 1 Kor 6:20 Ik ben gekocht en betaald, ik ben Gods eigendom. 1 Kor 12:27 Ik ben een deel van het lichaam van Jezus. Ef 1:1 Ik ben een heilige. Ef 1:5 Ik ben door God als Zijn kind geadopteerd. Ef 2:8 Ik heb toegang tot de Vader door de Heilige Geest. Kol 1:14 Ik heb verlossing ontvangen, en mijn zonden zijn vergeven. Kol 2:10 Ik heb volheid verkregen in Christus. In Hem ben ik volkomen.

Mijn positie in God:

Rom 8:1,2 Ik ben voor altijd vrij van veroordeling. Rom 8:28 Ik mag er zeker van zijn dat alle dingen meewerken ten goede. Rom 8:31-34 Ik mag weten dat niemand mij nog kan veroordelen. Rom 8:34-39 Ik kan nooit meer gescheiden worden van de liefde van God. 2 Kor 1:21,22 Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld door God. Kol 3:3 Ik ben met Christus in God verborgen. Fil 1:6 Ik ben er van overtuigd dat God het goede werk dat Hij in mij begonnen is, ook zal afmaken. Fil 3:20 Ik ben een burger van de hemel. 2 Tim 1:7 Ik heb geen geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, liefde, en bezonnenheid. Heb 4:16 Ik ontvang barmhartigheid en genade wanneer ik ze nodig heb. 1 Joh 5:18 Ik ben uit God geboren, en de boze heeft geen vat op mij.

Mijn waarde in God:

Matt 5:13,14 Ik ben het zout van deze aarde en het licht van deze wereld. Joh 15:1,5 Ik ben een rank aan de ware wijnstok, een kanaal van Zijn kracht. Joh 15:16 Ik ben uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen. Hand 1:8 Ik ben een persoonlijk getuige van God de Vader. 1 Kor 3:16 Ik ben Gods tempel. 2 Kor 5:17 Ik ben een nieuwe schepping in Christus. 2 Kor 5:18 Ik ben een kanaal voor Gods verzoening in Christus. 2 Kor 6:1 Ik ben Gods medewerker( 1 kor 3:9) Ef 2:6 Ik bekleed in Christus een plaats in de Hemelse gewesten. Ef 2:10 Ik ben Gods maaksel. Ef 3:12 Ik mag met vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen. Fil 4:13 ik ben in staat, om in de kracht van Christus, alle dingen te doen.
 
Bron: DPM
 
Reacties
 
 
Ik ben Gods schepping
 
Ik ben Gods schepping, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. "1"
In Hem heb ik verlossing door zijn bloed, de vergeving van zonden. "2"
en ik ben verzegeld met de belofte van de Heilige Geest. "3"
Om waarlijk vrij te zijn, heeft Christus mij vrijgemaakt. "4"
Hij verlicht de ogen van mijn hart, om te zien dat ik een hoopvolle roeping heb, een heerlijke erfenis en overweldigende kracht. "5"
God is bij machte oneindig veel meer te doen dan ik ik bid en besef. "6"
Door de Heilige Geest heb ik van God de kracht ontvangen"7"
om demonen uit te drijven"8"
en de macht over alle kracht van de vijand. "9"
Ik vermag alle dingen door Christus "10" en zal zelfs grotere dingen doen dan Hij gedaan heeft. "11"
In mij woont God, die groter is dan die in de wereld is. "12"
Ik leef volgens de wet van de Geest van leven en "13"
de vreugde des Heren is mijn kracht. "14"
 
1 Efeziërs 2:10 2 Efeziërs 1:7 3 Efeziërs 1:13 4 Galaten 5:1 5 Efeziërs 1:15,19 6 Efeziërs 3:20 7 Handelingen 1:5 8 Markus 16:17,18 9 Efeziërs 1:21 10 Filippenzen 4:13 11 Johannes 14:12 12 1 Johannes 4:1 13 Galaten 5:18 & Romeinen 8:2 14 Nehemia 8:10
 
Bron: DPM
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl