Prayer Garden
...

 

 

 

Met zijn vlerken beschermt

en onder zijn vleugelen

vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 

----------------------------------------

 

Meer van Beloved Daughter:

 

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

     God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

   Psalms of David

 Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Prayer Garden.
 
Een gebedstuin om de Here Jezus Christus
te zoeken en Hem te vinden.
 
 
@Beloved Daughter
 
 

Reacties
 
 
 
Prayer of St Francis

Lord, make me an instrument of Your peace;
where there is hatred,
let me sow love;
where there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;...
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
and where there is sadness, joy.

O Divine Master,
grant that I may not so much seek to be consoled as to console;
to be understood, as to understand;
to be loved, as to love;
for it is in giving that we receive,
it is in pardoning that we are pardoned,
and it is in dying that we are born to Eternal Life.
 
Amen
 


Reacties
 
 
 
 
The Serenity Prayer
 
God grant me the serenity to accept the things I cannot change;
courage to change the things I can;
and wisdom to know the difference. ...
Living one day at a time; enjoying one moment at a time;
accepting hardships as the pathway to peace;
taking, as He did,
this sinful world as it is,
not as I would have it;
trusting that He will make all things right
if I surrender to His Will;
so that I may be reasonably happy in this life
and supremely happy with Him
forever and ever in the next.
 
Amen.

Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceptatie
 
Je bent geaccepteerd door GOD!
En daarom mag je zeggen:
 
 
Ik ben Vaders kind
Joh. 1:12
 
Ik ben Vaders vriend
Joh. 15:15
 
Ik ben gerechtvaardigd, vergeven en volledig hersteld in mijn vriendschap met de Vader
Rom. 5:1
 
Ik ben verenigd met de Vader en één in Geest met Hem
1 Kor. 6:17
 
Ik ben gekocht en betaald met door de prijs van het kostbaar bloed van Gods Zoon. Ik hoor bij Hem
1 Kor. 6:19,20
 
Ik ben een lid van het lichaam van Christus
1Kor. 12:27
 
Ik ben heilig
Efeze 1:1
 
 
Ik ben aangenomen als een kind van de Vader
Efeze 1:5
 
Ik heb toegang tot de Vader door Christus
Efeze 2:18
 
Ik ben door Hem bevrijdt en verlost van mijn zonden
Kol. 1:14
 
Ik ben compleet in Christus
Kol. 2:10
 
Ik ben geliefd door Hem en geef Hem al mijn zorgen
1 Petrus 5:7
 
 
Je bent een KONINGSKIND!
 
Bron:DPM
Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
ON THE WINGS OF PRAYER

Just close your eyes and open your heart,
And feel your worries and cares depart.
Just yield yourself to the Father above,
And let Him hold you secure in His love....

For life on earth grows more involved,
With endless problems that can't be solved,
But God only ask us to do our best,
Then He will take over and finish the rest...

So when you are tired, discouraged and blue,
There is always one door that is open to you,
And that is the door to The House of Prayer,
And you'll find God waiting to meet you there.

And The House of Prayer is no further away,
Than the quiet spot where you kneel and pray.
For the heart is a temple when God is there
As we place ourselves in His loving care.

And He hears every prayer and answers each one
When we Pray in His name -
Thy will be done.
The burdens that seemed too heavy to bear
Are lifted away on the wings of a prayer.

~ Lauren Newcomb ~


Reacties

 

 

 

 

 

Vrij van depressie

God, in de naam van de Here Jezus Christus - overeenkomstig uw Woord - roep ik U aan om mij te verlossen (1) van deze geest van zwaarmoedigheid. (2) Dank U Heer, dat in mijn leven alle dingen meewerken ten goede, omdat ik U liefheb en naar uw voornemen geroepen ben. (3) In Jezus’ naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. (4) Ik zet de helm op van hoop op de redding. (5) Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. (6) Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid (7) en bevrijd mij van alle leugens van de boze. (8,9) Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. (10)

Dank u Vader, in de machtige naam van Jezus.

Amen!

 

 1. Joël 3:5 (NBV)
 2. naar Jesaja 61:3 (NBG)
 3. Romeinen 8:28
 4. 2 Korinthe 10:5
 5. 1 Tess. 5:8
 6. Romeinen 15:13 (HSV)
 7. Johannes 16:13 (HSV)
 8. Johannes 8:44b
 9. Matteüs 6:13
 10. Romeinen 12:2

DPM

Reacties

 

 

 

 

Vrij van angst

 

Als ik bang ben, roep ik de Here aan. 1)

Heer, U bent mijn sterkte, mijn vesting en mijn bevrijder. 2) U bent goed, een houvast in dagen van benauwdheid. U kent hen die bij U schuilen. 3)

In uw liefde is geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. 4)

De Here is mijn Beschermer. Hij is de schaduw aan mijn rechterhand en zal mij bewaren voor alle kwaad. 5)

Als ik door zorgen word overstelpt, is uw troost de vreugde van mijn ziel. 6)

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij. 7) Ik zie niet angstig rond, want U bent mijn God. U sterkt mij, U helpt mij, ook ondersteunt U mij met uw heilrijke rechterhand. 8)

 1. naar Psalm 18 : 7
 2. Psalm 18 : 2,3
 3. Nahum 1:7
 4. 1 Johannes 4:18
 5. Psalm 121:5,7
 6. Psalm 94:19 (NBV)
 7. Psalm 23 : 4
 8. Jesaja 41:10

DPM

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl