Prayer Garden
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
...

 

 

 

Met zijn vlerken beschermt

en onder zijn vleugelen

vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 

----------------------------------------

 

Meer van Beloved Daughter:

 

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

     God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

   Psalms of David

 Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

 
 
 

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/thebrideofyeshua/Animatie%20Plaatjes/landscaperiver.gif

 
Dagelijks gebed voor genezing
 
Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Levend Woord. U hebt gezegd dat Uw Woord Leven is voor diegenen die het vinden en dat het medicijn is voor hun vlees. Vandaag pas ik, onder belijdenis van mijn geloof, Uw Woord toe op mijn lichaam door het uit te spreken.
 
U zei in Psalm 139:14 dat ik heel wonderbaar ben toebereid en dat Uw werken wonderbaarlijk zijn. Ik verklaar dat ik door U geschapen ben en dat ik een geweldige schepping ben. Ik spreek ziekte en aandoening vandaag aan en proclameer dat ze overeenkomstig Fil. 2:10 zich moeten buigen voor de machtige naam van de Heer Jezus Christus.
 
Iedere naam op hemel, op aarde en onder de aarde, buigt zijn knie voor Jezus naam.
 
Ik spreek mijn lichaam vandaag aan en verklaar dat ik er autoriteit over heb. Ik beveel het om het Woord van God te ontvangen. In Matth.8:17 staat dat Jezus mijn ziekte gedragen heeft, en mijn zwakheden op Zich heeft genomen.Hemelse Vader, ik dank U dat de zelfde Geest die Jezus uit de dood deed opstaan, in mij woont en mijn sterfelijk lichaam levend maakt.
 
Ik spreek mijn immuun systeem aan en beveel het in overeenstemming te komen met het Woord van God. Mijn immuun systeem zal ziekte en aandoening in mijn lichaam vernietigen en zijn werk goed doen, want daartoe heeft God het geschapen.
 
Ik dank U, Vader, dat iedere cel in mijn lichaam reageert op Uw Woord. Uw Woord doortrekt mijn lichaam van top tot teen. Ik belijd dat het Woord van God vlees geworden is in mij.
 
In Psalm 103:3 staat dat U, Vader, al mijn ongerechtigheden vergeeft en al mijn ziektes geneest. Vader, dat heeft U gezegd en ik maak die woorden ook tot mijn belijdenis. Ik oordeel niet naar wat voor ogen is, ik oordeel naar Uw Levende Woord. Het is Uw Woord dat in mij leeft en gezondheid en genezing brengt in ieder deel van mijn lichaam.
 
Hemelse Vader, Ik verheug me in Uw belofte van goddelijke gezondheid. U hebt het gezegd en ik geloof het! Vandaag verklaar ik, dat ik Uw belofte van genezing zal zien manifesteren in mijn lichaam.
 
Genezing is er voor mij, omdat Jezus de prijs + 2000 jaar geleden betaald heeft. God hield zo veel van mij dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft om te sterven aan het kruis, zodat ik leven kon ervaren naar Gods bedoeling. Zijn overvloedig leven manifesteert zich in mij, maakt mij heel, naar lichaam, ziel en geest. Amen.
 
 

 http://www.healingrooms-amsterdam.nl/website/page.php?8

 

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl