Prayer Garden
...

 

 

 

Met zijn vlerken beschermt

en onder zijn vleugelen

vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 

----------------------------------------

 

Meer van Beloved Daughter:

 

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

     God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

   Psalms of David

 Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

Laatste artikelen
 
 
 
 
De Heilige Geest
 
De Heilige Geest in mij
 
Toen ik gelovig werd ben ik verzegeld met de Heilige Geest. (1)
De Heilige Geest woont in mij (2) en zal tot in eeuwigheid bij me zijn. (3) Hij is een onderpand van mijn erfenis bij God. (4)
De Heilige Geest geeft mij de kracht om te getuigen. (5) Door Hem spreek ik het woord van God met vrijmoedigheid. (6)
De Heilige Geest maakt Gods Woord levend in mij. (7)
De Heilige Geest komt mijn zwakheid te hulp en helpt mij bidden naar de wil van God. (8) Door Hem bid ik met aanhoudend bidden en smeken voortdurend in de Geest. (9)
De Heilige Geest in mij zal Jezus verheerlijken (10) en door Hem is de liefde van God in mijn hart uitgestort! (11)
 
1. Efez. 1:13 2. 1 Kor. 6:19 3. Johannes 14:16 4. Efez. 1:14 5. Hand. 1:8 6. Hand. 4:31 7. Naar 2 Kor. 3:6 / Johannes 16:13 8. Romeinen 8:26,27 9. Efez. 6:18 10. Johannes 16:14 11. Romeinen 5:5
Bron:DPM
 Reacties
 
 
 
 
GODS BORDUURWERK
 
Het gaat vaak niet zoals wij willen
we begrijpen niet dat het zo moet
we kunnen niet altijd zeggen wat God doet,
ja dat is goed.
 
We kunnen niet begrijpen dat God alles overziet
wij zien slechts ons eigen deel ons eigen leed,
meer zien we niet.
 
God ziet van het borduurwerk ook de bovenkant
wij zien slechts draden en knopen
dus alleen de onderkant.
 
God houdt heel het borduurwerk veilig in Zijn Hand
Hij weet hoe het worden moet
Hij ziet de boven- èn onderkant.
 
Al struikel je over draden en gaat het niet zoals je wil
vertrouw toch maar op God de Vader
Zijn weefgetouw staat nooit stil!
 
 
Auteur: Onbekend
Reacties

 

 

Veilig bij God

 

 

Ik heb mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.

De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, blijft ook Hij altijd bij mij. (1) 

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen,

want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem.

Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. (2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust.

Ik neem uw op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart,

en ik zal rust vinden voor mijn ziel. (3)

U hebt mij immers altijd beschermd;
 
Bij U schuilde ik tegen de vijand.
 
Laat mij toch altijd in uw huis mogen blijven.
 
laat mij bij U morgen schuilen, veilig onder uw vleugels. (4)
 
1. Psalm 121:1-2 2. Psalm 91:1-2 3. Mattheus 11:28-30 4. Psalm 61:3-4
 
Bron:DPM
Reacties

 

 

 

 

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederigvan hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

- Matthéüs 11:28-30

 

Als jij zegt: 'Ik ben moe…'

..zegt God tegen jou: 'Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.'
 
 
Reacties
 
 
 
 
Proclamatie voor Israel
 
Jeremia 31:10b(*) Hij, die Israël verstrooide, verzamelt het en zal het behoeden als een herder zijn
kudde.
Psalm 129:5-6 Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten. Zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort, eer men het uittrekt.
Psalm 125:3a Want de scepter der goddeloosheid zal niet blijven rusten op het erfdeel der rechtvaardigen.
1Samuël 12:22 Want de Here zal zijn volk niet verstoten om der wille van zijn grote naam. De Here heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken.
Psalm 33:8-12 De ganse aarde vreze voor de Here, al de bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag hebben. Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. De Here verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de gedachten der natiën; de raad des Heren houdt eeuwig stand, de gedachtenis zijns harten van geslacht tot geslacht. Welzalig het volk, welks God de Here is, de natie die Hij Zich ten erfdeel koos.
Psalm 17:7-9(**) Maak uw gunstbewijzen wonderbaar, Verlosser van hen die voor tegenstanders schuilen bij uw rechterhand. Bewaar Israël als de appel van het oog, berg hen in de schaduw van uw vleugelen, voor de goddelozen, die hen overweldigen, voor hun doodsvijanden die hen omsingelen.
(*) Veranderd in de tegenwoordige tijd, omdat het nu gebeurt. (**) Veranderd in Israël
 
Bron: DPM


Lees meer...
 
 
 
 
Proclamatie voor onze regering
 
Almachtige God, U bent de koning van alle koningen. De Heer van alle heren. "1"
U heeft macht over het koningschap van mensen en U geeft dat aan wie U wil? "2"
Ook het huidige gezag is door U ingesteld. "3"
Ik bid voor alle gezagdragers van België en Nederland. "4"
Leidt onze regering waarheen U wilt. "5"
Geef sterkte aan onze regering "6" en doe de goddelozen van hen weg. "7"
Geef dat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. "8"
Laat ons land vol woorden van de kennis van Uw heerlijkheid. "9"
Laat Uw koninkrijk baanbreken in ons land. "10"
 
1 1Timoteüs 6:15 2 Daniel 4:22 3 Romeinen 13:1(NBV) 4 1Timoteüs 2:4 5 Spreuken 21:1 6 1Samuël 2:10 7 Spreuken 25:5 8 1Timoteüs 2:2 9 Habakuk 2:14 10 Matteüs 6:10

Bron: DPM 


Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Here, U bent mijn Licht en mijn Leven.
Bij U mag ik schuilen.
Bij U mag ik zijn.
In de rust en stilte
vertoeven in Uw Aanwezigheid.
Mij laten vullen door Uw Heilige Geest
Zodat ik weer op krachten kom.
en weer verder mag gaan.
Alle lof en eer aan U
de Allerhoogste God en Vader.
 
@Beloved Daughter
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
In my Secret Garden
I will find rest.
A beautifull place of peace.
My resting place
Lord, I want to find You
In my Secret Garden.
I Love You.
 
@ Beloved Daughter
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Heer, laat ons zijn...
In Uw lieflijke Hof.
In de Hof van Eden.
Waar U ons bedoelt heeft.
Dank U dat U alles herstellen zult.
Want er komt een nieuwe hemel.
En een nieuwe aarde.
U maakt alles nieuw
U maakt alles gereed
Voor Uw Bruid.
Dank U
 
@Beloved Daughter
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingaan in Uw Hof
waar U de Tuinman bent.
Alleen mensen met een rein hart
mogen binnengaan
Gewassen door het Bloed van Het Lam.
 
 
@Beloved Daughter
 
 

Lees meer...
 
 
 
  
  
 
Rust en Vrede zijn daar in Uw Hof
Uw Hof van Vrede
om tot adem te komen
om nieuwe kracht te ontvangen
om weer tot mezelf te komen
bij te tanken
en weer verder te gaan.
 
 
@Beloved Daughter
 
 
 
 
Lees meer...
 
  
 
 
 
In U zijn is het mooiste wat bestaat.
Hoe de omstandigheden ook zijn.
U bent zo Rijk
U bent zo mooi
U bent onmetelijk
niemand is zoals U
U houdt de hele wereld in Uw Hand.
De schepping is door U gemaakt.
Ik hou van U, Here.
 
 
@Beloved Daughter
 
 
 

Lees meer...
 
 
 
 
 
God, U bent mijn Vrede
U bent mijn Toekonst.
Alles ligt in Uw Handen.
Ik roep het uit tot U.
Mijn hart verlangt ernaar om diep Bij U te zijn.
Om diep in U te zijn.
Alles lijkt echter tegen te zijn.
De omstandigheden zijn er niet naar.
Ze liegen er niet om.
Wilt U ons dragen
over deze bergen heen?
Ik vertrouw op U.
 
 
@Beloved Daughter
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze schone hof
mag ik U zoeken.
Mag ik U ook Ontmoeten.
Als ik mijn hart openstel naar U.
En dat wil ik, Here.
Mijn hart openen naar U alleen.
 
 
@Beloved Daughter
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
  
 
Ik wil mijn hart openen voor U
Voor U alleen.
Ik wil geen besloten hof zijn,
een afgesloten tuin.
A locked garden.
Nee, ik wil Vol zijn van U
Vol van Uw Nieuwe Wijn.
Vol van Uw Geest.
U en ik alleen, Here
 
 
@Beloved Daughter
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Leven
 
 Leven in Overvloed
In Uw Tuin is Overvloed
Leven en Overvloed.
 
 
@Beloved Daughter
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl